Centrum Medyczne. Zrobimy wszystko abyś był w pełni zdrowia.

Wejście do lekarza POZ poza kolejką

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością
Środa, 14. Lipiec 2010 12:58
W związku z powtarzającymi się przypadkami nierespektowania uprawnień określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1024 z późn. zmianami) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że:


1. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych
   udzielanych w aptekach zgodnie z art. 43 i 47c ustawy mają:

     •Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
     •Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
     •Inwalidzi wojenni
     •Inwalidzi wojskowi
     •Kombatanci (także osoby represjonowane)

2. Prawo do przyjęcia bez skierowania przez lekarzy udzielających świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki
    specjalistycznej zgodnie z art. 57 ustawy mają:

    •Inwalidzi wojenni
    •Inwalidzi wojskowi
    •Kombatanci (także osoby represjonowane)

 Osoba uprawniona ma obowiązek okazać właściwy dokument.Podstawowa Opieka Zdrowotna

Świadczenia POZ

Świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej Deklaracji Wyboru. Każdy pacjent zgłaszający się do Poradni zobowiązany jest do okazania się aktualnym Dowodem Ubezpieczenia.

Kontakt

Statystyki stanu zdrowia

 czytaj więcej o naszej usłudze
Opinie o Centrum Medyczne Wiesław Guziak