Centrum Medyczne. Zrobimy wszystko abyś był w pełni zdrowia.

Przyjecie do szpitala - dokumenty

Przy przyjęciu do szpitala pacjent powinien posiadać:

1. dowód osobisty
2. skierowanie do szpitala
3. dotychczasową dokumentację lekarską
4. dowód ubezpieczenia:
- osoba pracująca: druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę lub 

- osoba prowadząca działalność gospodarczą: dowód wpłaty ZUS-52 (ostatni miesiąc) - składki na ubezpieczenie 
                                                                  zdrowotne (ewentualnie wyciąg z konta z inf. o przelewie na konto ZUS-u)

- emeryci i renciści: legitymacja emeryta lub rencisty albo aktualny odcinek emerytury lub renty;

- osoba ubezpieczona w KRUS: legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie 
                                               społeczne;

- osoba bezrobotna: aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy (wpis "z prawem do zasiłku" lub potwierdzenie
                              opłat składki na ubezpieczenie zdrowotne);

- członek rodziny osoby ubezpieczonej:
dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią druku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZZA; ZUS ZCZAlub ZCNAlub zaświadczenie z KRUS o podleganiu członków rodziny do ubezpieczenia) lub legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątka płatnika lub ZUS-52 (potwierdzenie ołacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za ostatni miesiąc) lub ZUS RMUA rodziców z nazwiskiem i imieniem dziecka) 

-osoba ubezpieczona dobrowolnie: umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty skladki
 

W przypadku braku dokumentu ubezpieczenia pacjent nie będzie przyjęty do szpitala!

 Podstawowa Opieka Zdrowotna

Świadczenia POZ

Świadczenia POZ udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej Deklaracji Wyboru. Każdy pacjent zgłaszający się do Poradni zobowiązany jest do okazania się aktualnym Dowodem Ubezpieczenia.

Kontakt

Statystyki stanu zdrowia

 czytaj więcej o naszej usłudze
Opinie o Centrum Medyczne Wiesław Guziak